Results

It is always believed that if you put in work, results will come automatically. Efforts from staff ensure peak performance. We ensure perfect learning for peak performance. This is achieved through systematic planning for the coverage of the syllabus, highly effective teaching, continuous evaluation and thorough revision.

RESUTS OF 2012-13

Chetan S Hurakadli
CGPA-10
Chetan V Angadi
CGPA-10
Manasa M Aili
CGPA-10
Parveen S Nadaf
CGPA-10
Preeti B Malemath
CGPA-10
Raghav A Vadavadagi
CGPA-10
Veeresh R Maned
CGPA-10
Shushma G Janopanthar
CGPA-9.8
Vivekanand S Murashillin
CGPA-9.8
Rajshekar M Rati
CGPA-9.6
Subhashith R Shivapur
CGPA-9.4
Aishwarya N Nagalapur
CGPA-9.2
Devika S Domal
CGPA-9.2
Laxmi M Palled
CGPA-9.2
Santosh S Ganapa
CGPA-9.2
Varsha A
CGPA-9.2
Aishwarya M Goudar
CGPA-9.0
Akshata B Kiresur
CGPA-9.0
Madhu M Kulkarni
CGPA-9.0

EXAM NUMBER NAME OF THE STUDENTS GRADE POINT
4144087 ABHISHEK V KOTI 7.8
4144088 AISHWARYA M GOUDAR 9
4144089 AISHWARYA N NAGALAPUR 9.2
4144090 AISHWARYA R GADAD 8.8
4144091 AKSHATA B KIRESUR 9
4144092 ANJUM S NADDIMULLA 8.6
4144093 ANUP B KABADI 7.6
4144094 ANUSHA R PATTAR 7.2
4144095 BARADWAJ N TENGINAKAI 7.4
4144096 CHETAN S HURAKADLI 10
4144097 CHETAN V ANGADI 10
4144098 CHINNAKUSUMA V PATTANASHETTI 7.2
4144099 DEVIKA S DOMAL 9.2
4144100 GIRISH S KENCHANAGOUDAR 8.6
4144101 ISHWARAPPA G KANAKERI 8.2
4144102 KIRAN I BELERI 7.8
4144103 KUBER L CHAVAN 6.6
4144104 LAXMI M PALLED 9.2
4144105 LAXMI G KADAPPANAVAR 8.4
4144106 MADHU KULKARNI 9
4144107 MAHESHGOUDA V DESAI 8.4
4144108 MANASA M AILI 10
4144109 NAMITA R ANGADI 8.8
4144110 NAVEENKUMAR M KOPPAL 8.6
4144111 NIRANJAN S TADASAD 6.8
4144112 PRAVEEN S NADAF 10
4144113 POOJA H HALAKERI 8
4144114 POORNIMA G DONNI 8.8
4144115 PREETI B MALEMATH 10
4144116 RAGHAV A VADAVADAGI 10
4144117 RAHINMAZ S KITTUR 8.6
4144118 RAJASHEKAR M RATI 9.6
4144119 SANTOSH S GANAPA 9.2
4144120 SYED AKRAM N KAZI 6.6
4144121 SEEMA SURESH SHETTAR 7.6
4144122 SHIVARAM S HABIB 8.4
4144123 SHWETA M SHIRIYANNAVAR 7.4
4144124 SOUMYA B KANTHI 8.6
4144125 SUBHASHITH R SHIVAPUR 9.4
4144126 SUNILKUMAR A RADDER 7.2
4144127 SURAJ S SOLAPUR 7.2
4144128 SUSHMA G JANPANTHAR 9.8
4144129 TEJASHWINI B UGALAT 8.8
4144130 VARSHA A MAKAPUR 9.2
4144131 H VEDAGANGA 8
4144132 VEERESH R MANED 10
4144133 VIJAYALAXMI P SHIVANAGUTTI 8.8
4144134 VINAY V MUNAVALLI 7
4144135 VIVEKANAND S MURASHILLIN 9.8

X RESULTS 2011-12

Arpita C Biradar
GGPA-10
Chaitra H Gadad
GGPA-9.6
Prasanna C Angadi
GGPA-9.6
M.Komala
GGPA-9.4
Shobha S Hiremath
GGPA-9.4
Abishek Pawar
GGPA-9.2
Darshan D G
GGPA-9.2
Keerthi Kamte
GGPA-9.2
Prakash S Hurkadli
GGPA-9.2
Kiran Kamte
GGPA-8.8
Pooja V Desai
GGPA-8.8
Priya Kuri
GGPA-8.8
Pushpa M Aralikatti
GGPA-8.8
Pushpa K Ritti
GGPA-8.6
Sangamesh S Patil
GGPA-8.6
Priyanka M Bhandage
GGPA-8.6
Khwajamainuddin J H
GGPA-8.2
Sunita Odeyar
GGPA-8.2

EXAM NUMBER NAME OF THE STUDENTS GRADE POINT
4138480 ABHISHEK PAWAR 9.2
4138481 AISHWARYA V PATTANASHETTI 6
4138482 AKSHAY KUMAR 5.8
4138483 ANDANESHWAR M NALWAD 7.2
4138484 ARPITA CHIDANAND BIRADAR 10
4138485 CHAITRA H GADAD 9.6
4138486 DARSHAN D G 9.2
4138487 H S KARTHIK 8
4138488 KHWAJAMAINUDDIN J HANAGI 8.2
4138489 KIRAN KAMATE 8.8
4138490 KIRTI KAMATE 9.2
4138491 MANOJ KUMAR MALLESH ALUR 7.2
4138492 MEGHA G JAKKANAGOUDAR 6
4138493 MOHAMMAD REHAN M KHAZI 6.6
4138494 M KOMALA 9.4
4138495 NIKHIL KUMAR M BOTHRA 6
4138496 POOJA VIRUPAKSHAGOUDA DESAI 8.8
4138497 POOJITA P KATAGI 7.2
4138498 PRAKASH SHARANAPPA HURAKADLI 9.2
4138499 PRASANNA C ANGADI 9.6
4138500 PRAVEEN KUMAR IRANNA BELERI 6.4
4138501 PRIYA M KURI 7.4
4138502 PRIYANKA MURALIDHAR BHANDAGE 8.6
4138503 PUSHPA MARUTI ARALIKATTI 8.8
4138504 PUSHPA K RITTI 8.6
4138505 RAGHAVENDRA P PURAD 6
4138506 RAJESH V BUTTA 7.6
4138507 RASHMI S PATIL 6.4
4138508 ROJA P ALUR 7.4
4138509 SADANANDA S KHAMITKAR 5.4
4138510 SACHIN S MEHARWADE 6.8
4138511 SACHIN V PAWAR 5.6
4138512 SANGAMESH S PATIL 8.6
4138513 SHOBHA S HIREMATH 9.4
4138514 SOUMYA B BELLAD 6.8
4138515 SUMANT K KUMACHAGI 6.6
4138516 SUNITA R ODEYAR 8.2